Bli certifierad grön besiktningsperson

Datum är spikat för nästa kurs inom Växt och Mark som BEUM arrangerar. Denna gång hålls kursen i Karlstad under 12-14 mars 2024.

Utbildningen riktar sig främst till dig som är yrkesverksam som upphandlare/beställare av anläggning eller utemiljötjänster samt dig som är utförare eller leverantör av de samma.

På BEUMS hemsida beskriver de inledningsvis kursen så här:

Föreningen Besiktningsmän för Utemiljö (BEUM) arrangerar nästa kurs Växt och mark våren 2024. Kursen är den mest kvalificerade kurs som erbjuds inom detta ämne och ger en utmärkt grund för såväl blivande besiktningsmän för utemiljöer som för beställare, förvaltare och entreprenörer.

Efter godkänd tentamen certifieras du som besiktningsperson av Sveriges forskningsinstitut, RISE.

Läs mer och anmäl dig på https://www.beum.se/kurser/besiktningskurs-vaxt-och-mark/