BEUM-kurs ”Växt och Mark”

BEUM-kurs ”Växt och Mark” 21-23 november 2023 i Varberg

Kursen ger kunskaper i hur du ska hantera och kontrollera växter. Kursen ger en utmärkt grund för såväl beställare och entreprenörer som för blivande besiktningsmän för utemiljöer. Detta är med andra ord kursen för dig som vill veta mer. Kursen arrangeras av Föreningen Besiktningsmän för Utemiljö (BEUM). Mer info hittar du här: www.beum.se/kurser/besiktningskurs-vaxt-och-mark/

Om du är intresserad av att bli certifierad besiktningsman för utemiljö utan att delta i kurser – läs på Beums hemsida www.beum.se om tillfällen för kunskapsprov.