Alnus glutinosa fk 'Fyris E

klibbal fk 'Fyris E


 

Växtgrupp: Träd och Buskar

Härdighet: Zon 2-4

Växtsätt: Medelstort-stort träd, snabbväxande

Höjd: 12-15 m

Blad/grenar: Mörkt gröna blad utan höstfärg

Växtplats: Sol-halvskugga. Föredrar fuktig jord.

Användning: Landskapsväxt, bildar även fina träd

E-merit: Klimatanpassad svensk frökälla för användning i Syd- och Mellansverige. Det hittills bästa materialet av klibbal.

Ursprung: Utvald av Tomas Lagerström, Projekt Svenska Frökällor, SLU, Ultuna: Ett välväxande bestånd längs Fyrisån på Ultuna.

Övrigt: Hög förmåga att tränga igenom hård och kompakterad jord. Klibbal är som björk känslig för förflyttningar i nord-sydlig riktning. Viktigt att välja en klimatanpassad frökälla för ett bra resultat.

 

 

« Tillbaka