Symphoricarpos albus ssp. laevigatus fk 'Ultuna E

snöbär fk 'Ultuna E


 

Växtgrupp: Träd och Buskar

Härdighet: Zon 1-5(6)

Växtsätt: Medelstor brett upprättväxande buske med tätt förgrenat växtsätt. Rotskottsbildande.

Höjd: 1,5-2 m

Blomning: Små ljusröda blommor juni-augusti

Frukt: Rikligt med vita bär kvar under vintern

Växtplats: Sol-skugga. Anspråkslös. Gärna frisk fuktig jord

Användning: Lämplig i massplanteringar, skuggiga lägen och slänter

E-merit: Robust typ. Härdig. Svensk frökälla.

Ursprung: Utvald av Projekt Svenska Frökällor, SLU, Ultuna (föryngrade större planteringar på Ultuna)

Övrigt: Etableringsbeskärning. Dekorativ fruktsättning.

 

 

« Tillbaka