Acer platanoides fk 'Pernilla E

skogslönn fk 'Pernilla E


 

Växtgrupp: Träd och Buskar

Härdighet: Zon 1-4

Växtsätt: Stort träd med sammanhållen sluten krona.

Höjd: 15-20 m

Blad/grenar: Starkt gul och röd höstfärg

Växtplats: Sol-halvskugga. Trivs ej på lerjord

Användning: Park- och alléträd.

E-merit: Enhetlig. Härdig. Svensk frökälla. Förbättring av kronform jmf med fk Ultuna

Ursprung: Utvald av Projekt Svenska Frökällor, SLU, Ultuna (äldre parkbestånd på Ultuna).

Övrigt: Tål industrimiljö, torka och kraftig beskärning

 

 

« Tillbaka