Acer platanoides fk 'Ultuna E

skogslönn fk 'Ultuna E


 

Växtgrupp: Träd och Buskar

Härdighet: Zon 1-4(5)

Växtsätt: Stort och brett träd med tät rundad krona med sluten form

Höjd: 15-20 m

Blad/grenar: Starkt gul och röd höstfärg

Växtplats: Sol-halvskugga. Trivs ej på lerjord

Användning: Park- och alléträd.

E-merit: Enhetlig. Härdig. Svensk frökälla.

Ursprung: Utvald av Projekt Svenska Frökällor, SLU, Ultuna (äldre parkbestånd på Ultuna).

Övrigt: Tål industrimiljö, torka och kraftig beskärning

 

 

« Tillbaka