Acer platanoides 'Parad® E ('Ep Acepa'PBR)

skogslönn 'Parad® E


 

Växtgrupp: Träd och Buskar

Härdighet: Zon 1-4(5)

Växtsätt: Träd med god tillväxt och med smal kronform vars bredd ligger mellan Farlake´s Green och Olmstead

Höjd: 15-20 m, bredd 5-8 m

Blad/grenar: Gul-orange höstfärg

Växtplats: Sol-halvskugga. Trivs ej på lerjord.

Användning: I tätortsplanteringar, främst i hårdgjorda sammanhang som gator, torg mm. Park- och alléträd.

E-merit: Sort med smal kronform och god tillväxt. Härdigare än internationella sorter.

Ursprung: Utvald av Tomas Lagerström, Projekt Växtutveckling, SLU/Ultuna. Klonurval ur fk Pernilla.

Övrigt: Utvald i försök p g a växtform och bra klimatanpassning. Frisk sort med god motståndskraft mot t ex tjärfläcksjuka. Tål kraftig beskärning. Storleksjämförelse med andra E-lönnar - se nederst i 'utförlig växtbeskrivning'.

 

 

« Tillbaka