Salix alba var. sericea Boden Silver® E (’Ep Salbosi’)

silverpil Boden Silver® E (’Ep Salbosi’)


 

Växtgrupp: Träd och Buskar

Härdighet: Zon 1-7

Växtsätt: Medelstort träd som i ungdomen har ett upprätt äggformat växtsättet, senare mer bredkronigt och överhängande. Ej så starkt överhängande som Salix x pendulina ´Elegantissima´ (fontänpil) eller Salix x sepucralis ´Chrysocoma´ (kaskadpil).

Höjd: 15-20 m

Blomning: Hanklon, med tilltalande men inte särskilt framträdande blomning under bladens tidiga utveckling.

Blad/grenar: Smalt lancettlika, 6-12 cm långa blad med långt utdragen spets och tätt med silvriga glänsande hår som ligger platt mot bladet, på både ovan- och undersida. Rödbruna skott mer eller mindre täckta med silverhår liksom de andra träden inom arten Salix alba

Växtplats: Robust och vindtålig, gärna vid vatten.

Användning: Silverglänsande bladverk som ger vacker kontrast mot gröna växter.

E-merit: Ett odlingssäkert, sortäkta och i övrigt pålitligt material med de förväntade karaktärerna hos silverpil.

Ursprung: Insamlad av Tage Englund, stadsträdgårdsmästare i Boden.

Övrigt: Sortförbistring är vanlig bland silverpilar. Denna klon från Boden med goda egenskaper har E-märkts och ursprunget säkrats i klonarkiv.

 

 

« Tillbaka