Carpinus betulus E

avenbok E


 

En av våra bästa växter till klippt häck. Raka stammar med riklig förgrening och tål beskärning mycket bra. Bladverket är friskt grönt och stammen har en slät gråstrimmig bark. Beskär toppen först när önskad höjd uppnåtts. Fungerar även som träd. Trivs i sol eller halvskugga och klarar såväl tyngre som lättare jordar.

Växtgrupp: Träd och Buskar

Härdighet: Zon 1-4

Växtsätt: Medelstort träd med smal konisk krona, blir senare bredare. Bildar täta häckar med rak genomgående stam med riklig förgrening.

Höjd: 10 m som träd

Blad/grenar: Länge kvarsittande blad med gul höstfärg

Växtplats: Sol-halvskugga. Humus-/kalkrika jordar, gynnas av värme.

Användning: Lätt att formklippa, därför utmärkt till häckar. Passar även i naturlika planteringar. Fungerar bra som träd, men allra bästa trädtypen är fk Carin E.

E-merit: Härdig. Välväxande. Enhetlig. Svenska frökällor.

Ursprung: Frökällor utvalda av Tomas Lagerström, Projekt Svenska Frökällor, SLU, Ultuna. Ingående frökällor: fk Stenshuvud, fk Linnés Råshult, fk Vittseröd.

Övrigt: Tål hård beskärning, industrimiljö

 

 

« Tillbaka