Salix alba var. chermesina 'Vinterglöd' E (syn. Salix x fragilis f. vitellina)

korallpil 'Vinterglöd' E


 

Växtgrupp: Träd och Buskar

Härdighet: Zon 1-4(5)

Växtsätt: Stort träd med smalkronig till smal pyramidal krona

Höjd: 15-20 m

Blad/grenar: Stark färg på årskott i gulorange-gulrött. Silvrigt och skirt bladverk.

Växtplats: Sol. Utvecklas bäst i en ganska näringsrik, frisk till fuktig jord. Salix bör planteras 10-20 cm djupare än vad de stått i plantskolan, då nya adventivrötter utvecklas.

Användning: Planteras solitär eller gärna i grupper. Passar att hamla.

E-merit: Härdig sort med säker färgsättning. Sortäkta.

Ursprung: Utvald av Tomas Lagerström, Svenska Frökällor, SLU, Ultuna (plantering på Ultuna från 70-talet)

Övrigt: Ej i hårdgjorda ytor, Salix kan lyfta asfalt. Ger inga rotskott, men får stubbskott liksom alla Salix efter nedskärning. Etableringsbeskärning. Tidigare var det problem att få tag på sortäkta och härdigt material vid inköp.

 

 

« Tillbaka