Acer campestre fk 'Uppsala E

naverlönn fk 'Uppsala E


 

Växtgrupp: Träd och Buskar

Härdighet: Zon 1-4

Växtsätt: Litet-medelstort träd med brett växtsätt. Naturligt flerstammig

Höjd: 7-10 m

Blomning: Små gulgröna klasar i maj, bruna näsor

Blad/grenar: Friskt bladverk. Bronsgul höstfärg

Växtplats: Sol-skugga.Gärna varm, näringsrik jord, även kalkhaltig

Användning: Lämplig som häck, buske/solitär, landskapsväxt

E-merit: Friskt bladverk. Härdig. Svensk frökälla.

Ursprung: Utvald av Projekt Svenska Frökällor, SLU, Ultuna (äldre parksolitärer i Uppsala).

Övrigt: Härdig. Tål vind/salt/stadsmiljö

 

 

« Tillbaka