Acer campestre fk 'Uppsala E

naverlönn fk 'Uppsala E


 

Växtgrupp: Träd och Buskar

Härdighet: Zon 1-4

Växtsätt: Naturligt flerstammig, rekommenderas som solitär. Litet-medelstort träd med brett växtsätt.

Höjd: 7-10 m

Blomning: Små gulgröna klasar i maj, bruna näsor

Blad/grenar: Friskt bladverk. Bronsgul höstfärg

Växtplats: Sol-skugga.Gärna varm, näringsrik jord, även kalkhaltig

Användning: Används som buske/solitär, landskapsväxt.Tål vind/salt/stadsmiljö

E-merit: Friskt bladverk. Härdig. Svensk frökälla.

Ursprung: Utvald av Projekt Svenska Frökällor, SLU, Ultuna (äldre parksolitärer i Uppsala).

Övrigt: Produktion som träd kommer att upphöra på sikt.

 

 

« Tillbaka