Pterocarya fraxinifolia fk 'Uppsala E

kaukasisk vingnöt fk 'Uppsala E


Växtgrupp: Träd och Buskar

Härdighet: Zon 1-4(5)

Växtsätt: Stort träd med grov, fårad bark. Oftast flerstammig, bildar rotskott.

Höjd: 15-20 m

Blomning: Gröna blommor i maj.

Frukt/bär: Frukten vingad i långsmala klasar, 40-50 cm långa

Blad/grenar: Gul höstfärg.

Växtplats: Näringsrik fuktig jord i soligt läge. Vindskyddat.

Användning: Parksolitär eller planterad i grupp för att bilda dunge, t ex i anslutning till vatten eller fuktig mark.

E-merit: Förbättrad härdighet, starkväxande. Ett mycket vackert exotiskt träd. Svensk frökälla.

Ursprung: Utvald av Projekt Svenska Frökällor, SLU, Ultuna (ursprungligen från Botaniska trädgården i Uppsala).