Prunus avium E

sötkörsbär E (fågelbär)


Växtgrupp: Träd och Buskar

Härdighet: Zon 1-4(5)

Växtsätt: Snabbväxande medelstort – stort träd. I ungdomen smalt upprättväxande, senare mer bredvuxen.

Höjd: 15-20 m

Blomning: Vita blommor i maj i samband med lövsprickning

Frukt/bär: Frukter i juli i varierande färg från blekgul till svartröd

Blad/grenar: Blek orangeröd höstfärg, vackert rödbrun glänsande stam

Växtplats: Sol-halvskugga. Trivs i lätt och genomsläpplig jord och soligt läge. Undvik kompakt, dåligt dränerad jord.

E-merit: Härdig. God tillväxt. Kontinuerlig svensk frökälla.

Ursprung: Frökällor utvalda av Projekt Svenska Frökällor, SLU, Ultuna. Ingående frökällor: fk Ultuna, fk Lugnås