Lonicera involucrata 'Lycksele' E

skärmtry 'Lycksele' E


Växtgrupp: Träd och Buskar

Härdighet: Zon 1-6

Växtsätt: Medelstor tät buske med upprätt växtsätt och friskt mörkgrönt bladverk

Höjd: 1,5-2 m

Blomning: Parvis sittande gula och röda blommor i juni. Kan även blomma i september vissa år.

Frukt/bär: Glänsande ärtstora svartröda frukter omgivna av purpurröda högblad

Växtplats: Sol-skugga. Anspråkslös.

Användning: Värdefull som buskage eller friväxande/klippt häck. Kan frysa in lite i topparna.

E-merit: Frisk och härdig. Vackra frukter.

Ursprung: Norrländskt klonurval av Röbäcksdalen och Öjebyns trädgårdsförsöksstation, SLU samt Arboretum Norr (plantering i Lycksele, Västerbottens inland).