Acer negundo fk' Alnarp E

asklönn fk 'Alnarp E


Växtgrupp: Träd och Buskar

Härdighet: Zon 1-5

Växtsätt: Stor buske/buskträd, brett växtsätt. Starkväxande.

Höjd: 10-15 m

Blad/grenar: Kraftiga grenar med breda grenvinklar och starka grenfästen. Friskt bladverk, gulorange höstfärg

Växtplats: Sol-halvskugga, gärna i lä. Tål torka, gynnas av värme och näringsrik jord

Användning: Lämplig som flerstammigt träd eller solitärbuske eller i grupp i parker. Användbar i olika typer av hårdgjorda ytor i stadsmiljö. Tål vind/salt/stadsmiljö

E-merit: Förbättrad härdighet. Sund. Vackra höstfärger i gult och gulorange. Svensk frökälla.

Ursprung: Utvald av Projekt P80, SLU, Alnarp.

Övrigt: Kommer att utgå ur E-sortimentet 2021 p g a låg efterfrågan.