Tilia cordata Seans® E ('Ep Tilse')

skogslind  Seans® ('Ep Tilse')


Växtgrupp: Träd och Buskar

Härdighet: 1-5

Växtsätt: Upprättväxande träd med en mer utbredd och uttrycksfull krona än de flesta andra lindkloner på marknaden

Höjd: Höjd

Blomning: Blommorna är gulvita, väldoftande och blommar i juli. Blomställningen är sammansatt av många blommor med ett vanligen kort och smalt ljusgrönt stödblad.

Frukt/bär: Frukterna är små, runda utan ribbor, grått filthåriga och vanligen mer än 5 i fruktställningen under hösten.

Blad/grenar: De små hjärtformade bladen är 4-8 cm långa och ungefär lika breda. De är mörkgröna på ovansidan och skimrande blågrågröna under. Höstfärgen är vanligen gul.

Växtplats: Bred amplitud vad beträffar markförhållanden men föredrar friskare mark.

Användning: Som gatu-, plats- eller parkträd för allé, grupp eller som solitär

E-merit: Odlingssäker, klimatanpassad skogslind med bra tillväxt och uttrycksfull krona.

Ursprung: Utvald av Projekt Växtutveckling, Gröna Råd AB, Västeråker Uppsala

Övrigt: SEANS E är frisk och har hittills inte angripits av gallkvalster, vilket är vanligt hos lind.