Vitis coignetiae Eminens® E (’Ep Vitem’)

rostvin Eminens® E (’Ep Vitem’)


Växtgrupp: Klängväxter

Härdighet: Zon 1-3

Växtsätt: Starkvuxen klätterväxt med stora blad, 25-30 cm långa, 20-25 cm breda, som bildar en luftig bladmassa. Klättrar med grova och yviga klängen som snor sig runt klättringsmediet.

Höjd: ca 20-30m

Frukt/bär: Får små frukter, drygt 1 cm i diameter

Blad/grenar: Stark röd höstfärg

Växtplats: Sol-halvskugga. Torra markförhållanden ger sämre utveckling. Bäst höstfärgning i solexponerat läge

Användning: Starkvuxen klätterväxt för vajersystem eller högklättring i större träd.

E-merit: Välbeprövad klon med stark röd höstfärg

Ursprung: Material utvalt av Stefan Mattson i en park i Enköping, planterad på 80-talet.

Övrigt: Sorten har fått namnet EMINENS som skyddas med varumärkesrätt. Sorten är belagd med royaltyavgift.