Acer platanoides Residens® E (’Ep Acere’)

skogslönn Residens® E (’Ep Acere’)


Växtgrupp: Träd och Buskar

Härdighet: Zon 1-5(6)

Växtsätt: Storleksmässigt jämförbar med FK ULTUNA, med något bättre förgrening.

Höjd: Höjd

Blomning: Den blommar med små, gröngula blommor i täta, kvastlika samlingar strax innan bladen slår ut. Blomningen är både vacker och väldoftande, och dessutom en viktig näringskälla för humlor och bin.

Blad/grenar: Bladen är handflikiga och får lysande höstfärger i rött, orange och gult. Färgerna är mer intensiva i mellersta och norra delarna av Sverige än i Sydsverige.

Växtplats: Sol-halvskugga. Trivs ej på lerjord. Känslig för djup plantering.

Användning: Välfungerande gatu- och parkträd, speciellt för användning där ett härdigare och enhetligt material önskas.

E-merit: Härdig klon av skogslönn för användning i Norrland. Bra kronbyggnad med dominant huvudstam. Fin utveckling under mer än 50 år i en park i centrala Umeå.

Ursprung: Utvald av Tomas Lagerström, Projekt Växtutveckling, i parken vid länsresidenset i Umeå

Övrigt: Klon - ger enhetligare träd än t ex den fröförökade FK ULTUNA.