Prunus padus Poesi® E ('Ep Prupo')

hägg poesi®E


Klonen har en mycket samlad äggformad och från ungdomen smalt konisk krona. Utseende i övrigt är som ordinära häggar. Den har god tillväxt, stark apikal dominans och är lite av ett ”självbyggande” träd. Trädet är sunt och friskt, men är inte resistent mot häggspinnmal.

Klonen kompletterar användningen av den gamla E-typen, vars utseende och övriga karaktärer varierar mycket och mer representerar vildtypen av hägg och därför mer lämplig till vildplanteringar och parker.

Den strama formen och den relativt sett begränsade kronvolymen gör den till ett betydligt bättre stadsträd än den glesa och vidlyftiga Prunus padus ´Watereri´.

Växtgrupp: Träd och Buskar

Härdighet: 1-6

Växtsätt: Mycket samlad äggformad och från ungdomen smalt konisk krona.

Höjd: Storlek på moderträdet efter 30 år: höjd 10 m, bredd 5 m

Blomning: Vacker vit häggblomning i maj, väldoftande

Bär: Svarta bär som sitter kvar länge på hösten

Växtplats: Bred amplitud vad beträffar markförhållanden men föredrar friskare mark

Användning: Som mindre gatu- eller alléträd, grupplantering eller solitär. Kompletterar dagens sortiment av blommande robusta träd och särskilt gruppen vackert blommande stadsträd.

E-merit: Hägg med mycket bra trädegenskaper, samlad äggformad och från ungdomen smalt konisk krona

Ursprung: Utvald av Tomas Lagerström, Projekt Växtutveckling, Gröna Råd AB, Västeråker Uppsala

Övrigt: Är inte resistent mot häggspinnmal. Varumärkesskyddat namn, belagd med royaltyavgift.