Corylus avellana fk 'Öglunda E

hassel fk 'Öglunda E


Växtgrupp: Träd och Buskar

Härdighet: Zon 2-4

Växtsätt: Stor bred buske, flerstammig, bildar knippen

Höjd: 4-7 m

Frukt/bär: Hasselnötter mognar i aug-sept

Växtplats: Sol-skugga. Anspråkslösa jordkrav men väldränerat

Användning: Landskapsväxt, skyddshäckar

E-merit: Klimatanpassade frökällor minskar risken för vinterskador.

Ursprung: Utvald av Projekt Svenska Frökällor, SLU, Ultuna.

Övrigt: Tål industriklimat. Populär buske för ekorrar, möss och fåglar. Tidigare saluförd fk Torslunda har ersatts med fk Öglunda.