Tilia x europaea ' Övedskloster' E

herrgårdslind 'Övedskloster' E


Växtgrupp: Träd och Buskar

Härdighet: Zon 1-5

Växtsätt: Högrest med rundad krona hos äldre träd

Höjd: 20-25 m

Blad/grenar: Mer horisontella grenar från stammen jämfört med ’Zwarte Linde’. Stam med längsgående barksprickor, cylindrisk i genomskärning. Skjuter som äldre måttligt med stambasskott.

Växtplats: Kräver generös med god och jämn tillgång på näring och markfukt. Undvik kompakta och dåligt dränerade jordar.

Användning: Garanterat sortäkta lind av ’Zwarte Linde’-typ till enhetliga stora alléer, till gatuträd och för parker. Utmärkt till restaurering av historiska lindalléer.

E-merit: Ger garanterat sortäkta och enhetliga träd till alléer och planteringar

Ursprung: Utvald och selekterad av Rune Bengtsson, SLU/Alnarp, inom forskningsprojektet ”Det historiska lindmaterialet i svenska parker och trädgårdar”. Från allé vid Övedskloster i Skåne som planterades ca 1770.

Övrigt: På alltför torra platser blir träden försvagade och drabbas lätt av bladlöss med honungsdagg som resultat.