Sorbus ulleungensis Legend® E (‘Erik’PBR)

prydnadsrönn Legend® E (‘Erik’PBR)


Kraftigt träd med frodigt, exotisk grönt bladverk, genomgående stam och tydliga sidogrenar. Stora gulvita blomklasar som följs av runda orangeröda rönnbär. Får på hösten starka höstfärger i gult, orange och rött. Trivs bäst i ljusa lägen på väldränerad jord. Använd som fristående träd, enstammigt eller flerstammigt, i trädgårdar med utrymme. Bör skyddas mot gnagare. Insamlad på Ullungöarna i Sydkorea av Tor Nitzelius.

Växtgrupp: Träd och Buskar

Härdighet: Zon 1-5(6)

Växtsätt: Medelstort träd med grov grenbyggnad. Genomgående stam med tydliga sidogrenar.

Höjd: 8-10 m

Blomning: Gulvita blommor i stora klasar

Frukt/bär: Runda orangeröda rönnbär

Blad/grenar: Exotiskt grönt bladverk. Starka höstfärger i gult/orange/rött

Växtplats: Anspråkslös. Bäst i ljusa lägen.

Användning: Passar som park- och solitärträd samt som flerstammigt träd

E-merit: Sort med bättre härdighet och kronuppbyggnad jämfört med ’Dodong’

Ursprung: Klon insamlad på Ullungöarna av Tor Nitzelius under Nordiskt Arboretsudvalgs expedition till Sydkorea 1976 och överlämnad 1979 till Tomas Lagerström, SLU/Ultuna.

Övrigt: Härdigare än ’Dodong’ p g a senare knoppsprickning (ca 8-10 dagar). Bör liksom denna skyddas från gnagare.Innehar varumärkesskydd. Provning pågår för växtförädlarrätt. Får ej förökas utan tillstånd.