Ribes alpinum fk 'Elisabet E

måbär fk 'Elisabet E


Växtgrupp: Träd och Buskar

Härdighet: Zon 1-6(7)

Växtsätt: Mer enhetligt växtsätt än R. alpinum ’Schmidt’

Höjd: Höjd

Frukt/bär: Röda bär

Växtplats: Anspråkslös. Sol-skugga.

Användning: Som undervegetation och mellanplantering.

E-merit: Härdigt friskt frömaterial med kraftigt reducerad variation avseende växtsätt samt ett mer ändamålsenligt växtsätt till mellan- och underplantering. Bra motståndskraft mot bladfallsjuka.

Ursprung: Utvald av Projekt Svenska Frökällor, SLU/Ultuna

Övrigt: Frisk med god motståndskraft mot bladfallsjuka.