Carpinus betulus fk 'Carin E

avenbok fk 'Carin E


Växtgrupp: Träd och Buskar

Härdighet: Zon 1-4

Växtsätt: Medelstort träd med smal konisk krona, blir senare bredare. Vid användning som häck bildar den täta häckar med rak genomgående stam med riklig förgrening.

Höjd: 10 m som träd

Blad/grenar: Länge kvarsittande blad med gul höstfärg

Växtplats: Sol-halvskugga. Humus-/kalkrika jordar, gynnas av värme

Användning: Lätt att formklippa. Utmärkt till häckar, naturlika planteringar. Vackert träd i park, trädgård samt som gatuträd

E-merit: Härdig. Välväxande. Enhetlig. Svensk frökälla

Ursprung: Utvald av Projekt Svenska Frökällor, SLU, Ultuna. Selektion av den ursprungliga frökällan från Stenshuvud i Skåne.

Övrigt: Tål hård beskärning, industrimiljö