Aronia × prunifolia fk 'Västeråker E (A. mel. v. elata)

slånaronia fk 'Västeråker E


Växtgrupp: Träd och Buskar

Härdighet: Zon 1-5(6)

Växtsätt: Medelstor buske med brett glest upprätt växtsätt

Höjd: 2-3 m

Blomning: Vita blommor i maj-juni

Frukt/bär: Svarta, vitaminrika bär i klasar, bra till saft

Blad/grenar: Starka höstfärger i rött och orange

Växtplats: Sol-halvskugga. Anspråkslösa jordkrav. Torktålig

Användning: Buskage, friväxande häck. Lätt beskärning de första åren

E-merit: Enhetlig. Artriktig. Svensk frökälla.

Ursprung: Utvald av Projekt Svenska Frökällor, SLU, Ultuna (stort trädgårdsbuskage utanför Uppsala, ca 25 år gammalt).

Övrigt: Kräver lätt beskärning de första åren för att få stadigare och tätare växt. Utmärkt till friväxande häck.