Rosa villosa ssp. mollis fk 'Balingsta E

hartsros fk 'Balingsta E


Växtgrupp: Träd och Buskar

Härdighet: Zon 1-4(5)

Växtsätt: En av de lägre vildrosorna

Höjd: 1-2 m

Blomning: Rosa blommor i olika nyanser

Frukt/bär: Stora, tidigt mognande orangeröda nypon

Blad/grenar: Finludna blad med tydlig hartsdoft vid beröring

Växtplats: Sol. Kalkgynnad, men för övrigt anspråkslös.

Användning: Landskapsväxt, möjligen parkbuskageväxt på torrare, kalkrika ståndorter

E-merit: Klimatanpassad svensk frökälla

Ursprung: Utvald av Svenska Frökällor, SLU, Ultuna (vildinsamling i beteshagar i Balingsta väster om Uppsala)

Övrigt: Svagt rotskottbildande.