Chipmärkning av träd

Kvalitetssäkring
Chipmärkning av E-märkta träd garanterar att rätt sort/klon levereras. Det har hittills varit svårt att påvisa när felleveranser/sortblandningar skett, men genom chipmärkning förbättras spårbarheten avsevärt.

Trädet får en unik identitet genom chippets kod. Information om sort, tid och storlek vid märkning lagras i en databas.

Hjälpmedel vid besiktning

Vid misstanke om felleveranser kan en certifierad besiktningsperson scanna av trädets chip och avgöra om det är E-träd som levererats där detta har angetts i växtbeställningen.

Samtliga certifierade besiktningspersoner för utemiljöer har erbjudits att köpa scanner för att snabbt kunna kolla upp om träd har giltiga datachip direkt mot databasen.

För att kontakta en certifierad besiktningsperson med scanner hör av dig till E-plantas kansli för kontaktuppgifter eller kontakta BEUM.

Chipmärkta trädslag
Sedan 2016 ska alla E-märka trädslag vid försäljning vara märkta med godkända chip för att ha giltig E-status. Detta gäller storlek från 8-10 och uppåt.

Chipmärkning av solitärer görs ej.

Märkning i fält
Chipmärkning sker i plantskolan på sensommaren (JAS) då trädets sårläkning är som bäst. Chippet placeras i beskärningsytan efter en gren på 1 meters höjd ovan mark. Ett hål borras och chippet förs in i stammen. Innan det är dags för invintring har såret i stammen vallats över av barken.