Personuppgiftsbehandling

E-planta ek. förening behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. E-planta ek. förening är den personuppgiftsansvarige för behandlingen av dina personuppgifter som du härigenom informeras om. Du kan alltid komma i kontakt med E-planta ek. förening genom att kontakta oss – se kontaktuppgifter nederst.

E-planta ek. förening värnar om din integritet och är noga med att följa den nya dataskyddsförordningen, GDPR, 2016/679/EU, som har till syfte att stärka skyddet för personer vid hantering av personuppgifter inom Europeiska Unionen.

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev hanteras dina personuppgifter enligt villkoren nedan. Genom att acceptera villkoren för hanteringen samtycker du till behandlingen.

Behandling av personuppgifter

Som anmäld till nyhetsbrev kommer dina personuppgifter (namn, adress och mail) sparas och behandlas endast för detta ändamål, dvs. att maila ut nyhetsbrev.

E-planta ek. förening behandlar endast de uppgifter som du själv lämnar till oss i samband med anmälan.

Du har enligt svensk lag rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Du har också rätt att begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas, att dina personuppgifter raderas, att invända mot behandlingen samt rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter. Du har också rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

En begäran om något av det nämnda skall skickas till E-planta ek. förening. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen. E-planta ek. förening önskar dock att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Dina personuppgifter kommer att behandlas som ovan så länge du vill ha E-plantas nyhetsbrev.

Samtycke till behandling av personuppgifter

Genom att acceptera ovanstående hanteringsvillkor samtycker du till behandlingen av personuppgifter som beskrivs ovan.

Kontaktuppgifter:
E-planta ek. förening
Knut Påls väg 5
256 69 Helsingborg
E-post: info@eplanta.com
Tel: 042-15 98 00