Från Sverige-märkning                                 

Plantskoleföretag som är medlemmar i E-planta ek. förening har sedan i december 2019, möjlighet att använda Från Sverige-märkningen. Märket får endast användas på de växter som är godkända E-plantor. Märkningen kommer att synas på etiketter, hemsidor, i sociala media samt på olika event. Märkningen underlättar kommunikationen till främst privatkonsument eftersom märkningen är väletablerad i handeln sedan länge.

Vad som krävs för märkesanvändare (odlare) är att häck-/landskapsväxter, prydnads- och bärbuskar, rosor, barrväxter, klängväxter, fruktträd, solitärbuskar, träd och färdig häck ska ha odlats minst två växtsäsonger i Sverige. Detta är alla E-plantor – de är helt odlade i Sverige. Dessutom måste den enskilde odlaren ha ett  giltigt avtal med Svenskmärkning och vara certifierad enligt IP Sigill Prydnadsväxter och Plantskola.

Sverige-märkningen utför stickprov med hjälp av fristående revisorer för att kontrollera att reglerna följs. För fullständigt regelverk läs på hemsidan www.fransverige.se