E-plantsystemet

E-plantor är resultatet av system som omfattar produktutveckling, testning och marknadsföring av växter som är utvalda för svenskt klimat. Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation (EPS) äger varumärket E-planta och en expertgrupp där väljer ut de växter som E-märks. Gruppen har bred kompetens med representanter för forskning, plantskolor samt växtanvändare i både offentlig verksamhet och inom fritidsodlingen.

Flertalet av E-plantorna är framtagna genom utvecklingsprojekt vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Ett samarbete med motsvarande E-plantsystem i Norge har medfört att även växter utprovade i Norge har E-märkts.

För att långsiktigt skapa resurser till produktutveckling av E-plantor, har landets främsta plantskolor bildat E-planta ekonomisk förening (E-gruppen), som idag har 22 medlemmar.  

 

Aktuellt

2019-06-24 Frukt och bär-visningar på Balsgård
2019-05-13 Elitplantor på Alnarp

Läs alla nyheter »