E-märkta parklindar nu även märkta med Grönt kulturarv

Tilia x europaea 'Övedskloster' E och Tilia x europaea ' Kristina' E  är nu även märkta med Grönt kulturarv, vill du läsa mer om deras fantastiska historier, följ länkarna nedan.

Tilia x europaea 'Övedskloster' E

Tilia x europaea 'Kristina' ETillbaka