BEUM-kurs ' Växt och mark' 10-12 mars 2020 på Ultuna

Kursen arrangeras av föreningen Besiktningsmän för Utemiljö (BEUM). Kursen ger  en utmärkt grund för såväl beställare och entreprenörer  som för blivande besiktningsmän för utemiljöer.

Läs mer på www.beum.se (under fliken kurser). Även anmälan för här.

För er som är intresserade av att bli certifierade besiktningsmän för utemiljö utan att delta i kurser- läs mer hemsidan om tillfällen för kursprov.Tillbaka