Varumärket för växter utvalda för svenskt klimat

Certifiering

Vid certifierad produktion är utgångsmaterialet sjukdomstestat enligt Jordbruksverkets föreskrifter. Friska växter ger mindre bekämpningsbehov och kraftigare tillväxt.

Sjukdomstestning av E-plantor
- Alla vegetativt förökade E-plantor utgår från sjukdomstestade moderplantor. Kärnplantor bevaras på Elitplantstationen.
- Sjukdomstestning av fröförökade E-plantor pågår, fröplantagerna är testade
- Alla E-märkta fruktträd och bärväxter kommer från certifierad produktion

E-märket visar konsumenten vägen…
… till de dokumenterat friska frukt- och bärsorterna. Sorterna har valts ut för att de är sortäkta, sjukdomstestade och odlingsvärda i Sverige. Elitplantstationen ansvarar för sjukdomstestningen och Jordbruksverket kontrollerar produktionen hos plantskolorna.

Sortimentet av E-märkta fruktträd och bärväxter utökas efterhsom fler sorter blir certifierade.

Effekter av virusrensning
Virusinfekterade fruktträd och bärväxter är försvagade. Genom certifiering får de bättre motståndskraft mot sekundära skador och sjukdomar vilket ger en rad fördelar:
- Kraftigare och starkare fruktträd och bärbuskar med bättre tillväxt.
- Rikligare skördar med större frukter och bär.
- Frukt och bär av högre kvalitet. Virus kan ge sprick- och korkbildningar.
- Bättre vinterhärdighet ger mindre risk för vinterskador.
- Färre frostsprickor på fruktträden.

Certifierad produktion av fruktträd
Förädlingsris till certifierade fruktträd kommer från godkända moderträd hos Elitplantstationen. Moderträden har känd härkomst och är rensade från plantburna sjukdomar, främst virus.

Fruktträd som godkänts av Jordbruksverket märks med en certifieringsetikett från SJV runt stammen. Etiketten är ett sundhetsintyg och garanterar att fruktträdet är virusfritt.Sortiment av E-märkta fruktträd

Certifierade bärväxter
Certifierade bärplantor är producerade från utgångsmaterial med dokumenterad härkomst och som är testat och rensat från plantburna sjukdomar.

Många bärsorter har förökats i generationer och sorterna har efterhinfekterats av sjukdomar som försämrat växtens egenskaper. Certifierad produktion ger bättre bärplantor. Inom yrkesodlingen är certifiering nu väl inarbetad, i vissa fall har skörden blivit dubbelt så stor med virusfria plantor.

Virusfriheten är inte evig eftersom virus sprids av insekter, t ex hallonbladlusen. Därför måste föryngring med nya certifierade plantor göras ibland. Använd inte gamla plantor från egen odling vid nyplantering, utan förnya med E-märkta certifierade plantor.

Sortiment av E-märkta bärväxter