Varumärket för växter utvalda för svenskt klimat

Chipp-märkning av E-träd

- id-kontroll som styrker sortäktheten

Kvalitetsäkring
Chipp-märkning garanterar att rätt sort/klon levereras. Det har hittills varit svårt att påvisa när felleveranser eller sortblandningar skett, men genom chipp-märkning förbättras spårbarheten avsevärt.

Trädet får en unik identitet genom chippets kod. Information om sort, plantskola, storlek/datum vid märkning etc lagras i en databas.

Hjälpmedel vid besiktning
Vid misstanke om felleveranser, kommer besiktningsman att kunna scanna av trädets chipp och avgöra om det är E-träd som levererats där det angetts i specifikationen. Systemet är under uppbyggnad och än finns inte scannrar hos så många av besiktningsmännen.

Hittills har inte databas och scannrar varit färdigutvecklade och vid misstankar om felleveranser har därför kontakt tagits direkt med E-plantas kansli. Nu är ett system färdigutvecklat med databas, scannrar samt app för snabb avläsning på plats. Scannrar kommer att erbjudas till försäljning till besiktningsmän inför våren 2016.

Scanneravläsning ger ett chipnummer som kan sökas upp på databasens webbplats manuellt eller via mobiltelefon:
- För Iphone finns en app som är kopplad till databasen, en blåtandsbrygga krävs (liten dosa).
- För Android söks nummer via webbplats och matas in där.
Alternativt kopplas scanner till dator för sökning via webbplats. Avläsningsresultat kan skickas till angiven e-postadress för utskrift.

Chipp-märkta trädslag
Från och med våren 2015 är alla E-träd som säljs i storlekar från 8-10 märkta. Solitärer chippas ej. Endast träd med chip är godkända som E-träd.

Märkning i fält
Chipp-märkning sker i plantskolan på sensommaren då trädets sårläkning är som bäst. Chippet placeras i beskärningsytan efter en gren på 1 meters höjd ovan mark. Ett hål borras och chippet förs in i stammen.