Varumärket för växter utvalda för svenskt klimat

    

Acer platanoides Parad® E
(´Ep Acepa´PBR-AF)

skogslönn Parad® E

Skriv ut
Växtgrupp: Träd och buskar
Latinskt namn: Acer platanoides Parad® E (´Ep Acepa´PBR-AF)
Svenskt namn: skogslönn Parad® E
Härdighet: 1-4(5)
Växtsätt: Träd med god tillväxt och med smal kronform vars bredd ligger mellan Farlake´s Green och Olmstead
Höjd: Höjd 15-20 m, bredd 5-8 m
Blad/grenar: Gul-orange höstfärg
Växtplats: Sol-halvskugga. Trivs ej på lerjord.
Användning: I tätortsplanteringar, främst i hårdgjorda sammanhang som gator, torg mm. Park- och alléträd.
Övrigt: Utvald i försök p g a växtform och bra klimatanpassning. Frisk sort med god motståndskraft mot t ex tjärfläcksjuka. Tål kraftig beskärning.
E-merit: Sort med smal kronform och god tillväxt. Härdigare än internationella sorter.
Ursprung: Utvald av Projekt Växtutveckling, SLU/Ultuna. Klonurval ur fk Pernilla.