Varumärket för växter utvalda för svenskt klimat

    

Tilia x europaea ´Övedskloster´ E

parklind ´Övedskloster´ E

Skriv ut
Växtgrupp: Träd och buskar
Latinskt namn: Tilia x europaea ´Övedskloster´ E
Svenskt namn: parklind ´Övedskloster´ E
Härdighet: 1-5
Växtsätt: Högrest med rundad krona hos äldre träd
Höjd: 20-25 m, bredd 12-15 m
Blad/grenar: Mer horisontella grenar från stammen jämfört med ’Zwarte Linde’. Stam med längsgående barksprickor, cylindrisk i genomskärning. Skjuter som äldre måttligt med stambasskott.
Växtplats: Kräver generös med god och jämn tillgång på näring och markfukt. Undvik kompakta och dåligt dränerade jordar.
Användning: Garanterat sortäkta lind av ’Zwarte Linde’-typ till enhetliga stora alléer, till gatuträd och för parker. Utmärkt till restaurering av historiska lindalléer.
Övrigt: På alltför torra platser blir träden försvagade och drabbas lätt av bladlöss med honungsdagg som resultat.
E-merit: Ger garanterat sortäkta och enhetliga träd till alléer och planteringar
Ursprung: Utvald och selekterad av Rune Bengtsson, SLU/Alnarp, inom forskningsprojektet ”Det historiska lindmaterialet i svenska parker och trädgårdar”. Från allé vid Övedskloster i Skåne som planterades ca 1770.