Varumärket för växter utvalda för svenskt klimat

Min egen Trädgård®

- ett konsumentvarumärke för E-plantor!

Varumärket Min egen Trädgård® hjälper konsumenten att hitta svenskodlade, friska, härdiga plantskoleväxter från E-planta i trädgårdsbutiken. I varumärket finns växter som passar i såväl den stora trädgården som på den lilla uteplatsen. Alla växterna är utvalda för svenskt klimat och kommer skänka konsumenten glädje under lång tid.

Läs mer:

Återförsäljare
Broschyr för återförsäljare.
Fråga din E-plantsleverantör efter säljstöd i form av etiketter och vepor. Skyltbilder kan beställas hos SPR-Info.


Privatkonsumenter
Broschyr för konsument.

Fråga efter Min egen Trädgård® i din trädgårdsbutik!

All information om Min egen Trädgård® finns samlad på en egen hemsida:
www.minegentradgard.se