Varumärket för växter utvalda för svenskt klimat

För yrkesverksamma
inom grönsektorn

E-plantsproducenter

E-plantcertifikat

Chip-märkning av E-träd

E-plantstorlekar
Här finns listat vilka storlekar av E-plantor som finns på marknaden, bra att veta vid ritning av anläggningar.


GROs kvalitetsregler


Ny uppdaterad version från december 2012
- finns nu i tryckt version.

För beställning:
Kvalitetsregler för plantskoleväxter