Varumärket för växter utvalda för svenskt klimat

E-plantstorlekar S-Z

Salix alba var. chermesina VINTERGLÖD E
ungträd th 125-150
ungträd th 150-200
ungträd th 150-200 co
ungträd th 200-250
ungträd th 200-250 co
2x 8-10 kl
2x 10-12 kl
3x 12-14 kl
3x 14-16 kl

Salix repens 'Green Carpet' E
busk co 2,0 l
busk co 3,5 l

Salix repens 'Grey Carpet' E
busk co 2,0 l
busk co 3,5 l

Sambucus nigra fk Bålsta E
häck 1/1 30-50
häck 1/1 - 1/2 50-80
busk
busk co 3,0 l / 5,0 l
sol. th 80-100 kl/co
sol. th 100-125 kl/co

Sorbaria grandiflora 'Maia' E
busk co 3,5 l
busk co 5,0 l

Sorbaria sorbifolia 'Pia' E
busk
busk co 3,5 l
busk co 5,0 l

Sorbus aria 'Gigantea' E
ungträd th 125-150
ungträd th 150-200
ungträd co th 150-200
ungträd co th 200-250
ungträd co th 250-300
2x 8-10
2x 10-12
3x 12-14
3x 14-16
3x 16-18
3x 18-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45

Sorbus aucuparia fk Västeråker E
häck 1/1 30-50
häck 1/1 - 1/2 50-80
busk
busk co 3,5 l / 5,0 l
sol. th 125-150
sol. th 125-150 kl/co
sol. th 150-200
sol. th 150-200 kl/co
sol. th 200-250
sol. th 200-250 kl/co
sol. th 250-300 kl/co
ungträd co th 125-150
ungträd th 150-200
ungträd co th 150-200
ungträd th 200-250
ungträd co th 200-250
2x 8-10
2x 10-12
3x 12-14
3x 14-16
3x 16-18
18-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45

Sorbus austriaca fk Gottsunda E
2x 8-10
2x 10-12
3x 12-14
3x 14-16

Sorbus 'Astrid' E
ungträd co th 150-200
ungträd co th 200-250
2x 8-10
2x 10-12
3x 12-14

Sorbus 'Birgitta' E
ungträd co th 150-200
ungträd co th 200-250
sol. co th 125-150
2x 8-10
2x 10-12
3x 12-14
3x 14-16
3x 16-18

Sorbus commixta 'Carmencita' E
ungträd co th 150-200
sol. th 80-100 kl/co
sol. th 100-125 kl/co
sol. th 150-200 kl/co
sol. th 200-250 kl/co
lågstam co 90-110
träd co sth 120-160
träd co sth 140-160
träd co sth 160-180
2x 8-10
2x 10-12
3x 12-14
3x 14-16

Sorbus frutescens fk Ås E (fd S. koehneana)
busk co
sol. th 70-80 co
sol. th 80-100 kl/co
sol. th 100-125 kl/co
sol. th 125-150 kl/co

Sorbus incana E
ungträd co th 150-200
ungträd th 200-250
ungträd co th 200-250
2x 8-10
2x 10-12
3x 12-14
3x 14-16
3x 16-18
4x 18-20
4x 20-25
25-30
30-35
35-40

Sorbus intermedia E
häck 1/1 30/50
häck 1/1 - 1/2 50/80
busk
busk co 5,0 l
ungträd co th 125-150
ungträd th 150-200
ungträd co th 150-200
ungträd th 200-250
ungträd co th 200-250
sol. th 125-150 kl/co
2x 8-10
3x 10-12
3x 12-14
3x 14-16
3x 16-18
4x 18-20
4x 25-25
25-30
30-35
35-40

Sorbus mougeotii fk Bälinge E
häck 1/1 30-50
häck 1/1 50-80
busk
busk co 5,0 l
sol. th 125-150 kl/co
sol. th 150-200 kl/co

Sorbus 'Rosmari' E
ungträd co th 150-200
ungträd co th 200-250
sol. th 125-150 co
sol. th 150-200 kl/co
2x 8-10
2x 10-12
3x 12-14
3x 14-16
3x 16-18
18-20
20-25

Sorbus 'Dodong' E
ungträd th 150-200
ungträd co th 150-200
ungträd th 200-250
ungträd co th 200-250
sol. th 125-150 kl/co
sol. th 150-200 kl/co
sol. th 200-250 kl/co
stambusk th 250-300
stambusk th300-350
2x 8-10
2x 10-12
3x 12-14
3x 14-16
3x 16-18
18-20
20-25
25-30
30-35
35-40

Sorbus x thüringiaca 'Fastigiata' E
ungträd th 150-200
ungträd co th 150-200
ungträd 200-250
ungträd co th 200-250
2x 8-10
2x 10-12
3x 12-14
3x 14-16
3x 16-18
18-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45

Spiraea betulifolia 'Tor' E
häck 15-30
häck 20-40
häck 30-50
busk
busk co 2,0 l
busk co 3,5 l

Spiraea x cinerea 'Grefsheim' E
häck 0/1/1 30-50
busk
busk co 2,0 l / 3,5 l / 5,0 l
sol. th 100-125 kl/co

Spiraea japonica 'Little Princess' E
häck 10-20
häck 15-30
busk
busk co 2,0 l
busk co 3,5 l

Spiraea nipponica E
busk co 3,5 l

Symphoricarpus 'Arvid' E
busk co 2,0 l
busk co 3,5 l

Symphoricarpus rivularis fk Ultuna E
häck 1/1 30-5


Skriv ut