Varumärket för växter utvalda för svenskt klimat

E-plantstorlekar A-D

Acer campestre fk Uppsala E
häck 1/1 30-50
häck 1/1 - 1/2 50-80
busk
ungträd co th 200-250
sol. 125-150
sol. th 150-200 kl/co
2x 8-10
2x 10-12
3x 12-14
3x 14-16
3x 16-18
3x 18-20

Acer negundo fk Alnarp E
ungträd co th 150-200
2x 8-10
2x 10-12
3x 12-14
3x 14-16

Acer platanoides fk Pernilla E
häck 1/1 30-50
häck 1/1 - 1/2 50-80
ungträd th 150-200
ungträd co th 150-200
ungträd th 200-250
ungträd co th 200-250
2x 8-10
2x 10-12
3x 12-14
3x 14-16
3x 16-18

Acer platanoides fk Ultuna E
häck 1/1 30-50
häck 1/1 - 1/2 50-80
ungträd th 150-200
ungträd co th 150-200
ungträd th 200-250
ungträd co th 200-250
sol. th 200-250 kl/co
sol. th 250-300 kl/co
sol. th 300-350 kl/co
2x 8-10
2x 10-12
3x 12-14
3x 14-16
3x 16-18
3x 18-20
20-25
25-30
30-35
35-40

Acer tataricum fk Falun E
ungträd co th 150-200
ungträd th 200-250
ungträd co th 200-250
sol. th 100-125 kl/co
sol. th 125-150 kl/co
sol. th 150-200 kl/co
sol. th 200-250 kl/co
2x 8-10
3x 10-12
3x 12-14
3x 14-16
3x 16-18

Acer tataricum ssp. ginnala fk Uppsala E (A. ginnala)
häck 1/1 30-50
häck 1/1 - 1/2 50-80
busk
busk co
ungträd co th 150-200
ungträd th 200-250
ungträd co th 200-250
sol. th 125-150 kl/co
sol. th 150-200 kl/co
sol. th 200-250 kl/co
sol. th 250-300 kl/co
2x 8-10
3x 10-12
3x 12-14

Alnus glutinosa fk Fyris E
häck 1/1 30-50
häck 1/1 50-80
häck 1/1 80-120
ungträd co th 150-200
2x 8-10
2x 10-12
3x 12-14
3x 14-16
3x 16-18
4x 18-20
4x 20-25

Alnus incana fk Deje E
häck 1/1 30-50
häck 1/1 50-80
ungträd co th 150-200
2x 8-10
2x 10-12
3x 12-14
3x 14-16
3x 16-18
3x 18-20

Alnus viridis ssp. sinuata fk Alnarp E
häck 1/1 30-50
häck 1/1-1/2 50-80
busk
sol. th 200-250 kl/co

Amelanchier alnifolia fk Alvdal E
häck 1/1-1/2 30-50
häck 1/2 50-80
busk
busk co 3,5 l
sol. th 80-100 kl/co
sol. th 100-125 kl/co
sol. th 125-150 kl/co

Amelanchier laevis fk Bäcklösa E
häck 1/1 30-50
häck 1/1 50-80
busk co 3,5 l/5,0 l
sol. th 100-125 kl/co
sol. th 125-150 kl/co
sol. th 200-250 kl/co
2x 8-10
2x 10-12

Amelanchier lamarckii fk Ultuna E
häck 1/1-1/2 30-50
häck 1/1-1/2 50-80
busk
busk co 3,5 l
sol. th 80-100 kl/co
sol. th 100-125 kl/co
sol. th 125-150 kl/co
sol. th 150-200 kl/co
2x 8-10

Amelanchier spicata fk Falun E
häck 1/1 30-50
häck 1/1 50-80
busk co 3,5 l/5,0 l
busk co 3,5 l/5,0 l
sol. th 80-100 kl/co
sol. th 100-125 kl/co
sol. th 125-150 kl/co
sol. th 150-200 kl/co

Aronia x prunifolia fk Västeråker E (A. mel. var. elata )
häck 1/1-1/2 30-50
häck 1/1-1/2 50-80
busk
busk co 3,5 l
sol. th 80-100 kl/co
sol. th 100-125 kl/co
sol. 125-150 co
sol. 150-200 co

Aronia melanocarpa GLORIE® E
busk co 2,0 l
busk co 3,5 l

Aronia melanocarpa 'Hugin' E
häck 1/1 30-50
häck 1/1-1/2 50-80
busk
busk co 2,0 l
busk co 3,5 l

Betula pendula fk Julita E
häck 1/1 40-60
häck 1/1 60-100
ungträd co th 150-200
ungträd co th 200-250
ungträd co th 250-300
2x 10-12
3x 12-14
3x 14-16
3x 16-18
14-16
16-18
18-20
20-25
25-30

Betula pendula 'Dalecarlica' E (äkta klonen)
ungträd co th 150-200
ungträd co th 200-250
ungträd co th 250-300
stambusk th 250-300 kl
stambusk th 300-350 kl
2x 8-10
2x 10-12
3x 12-14
3x 14-16
3x 16-18

Carpinus betulus fk Carin E
ungträd th 60-80 co
ungträd th 80-100 co
ungträd th 100-125 co
ungträd th 125-150 kl/co
ungträd th 150-175 kl/co
ungträd th 175-200 kl/co
ungträd th 200-250 kl/co
2x 8-10 kl
3x 10-12 kl
3x 12-14 kl
14-16
16-18

Carpinus betulus fk Stenshuvud E
häck 1/1-1/2 30-50
häck 1/1-1/2 50-80
häck 1/1-1/2 80-100
busk co
färdig häck 180 cm
ungträd th 60-80 co
ungträd th 80-100 co
ungträd th 100-125 co
ungträd th 125-150 kl/co
ungträd th 150-175 kl/co
ungträd th 175-20


Skriv ut