Varumärket för växter utvalda för svenskt klimat

E-plantcertifikat - en garanti för ursprunget!

Vid alla leveranser av E-plantor i parti ska det medfölja ett numrerat certifikat som E-plantsproducenterna skriver ut. Detta garanterar plantornas E-status samt är ett viktigt hjälpmedel för kontrollen av att reglerna för E-planthanteringen efterföljs. Kontrollen utförs av Statens Jordbruksverk.

En leverantör av E-plantor ska kunna styrka ursprunget på plantorna genom att i sin tur kunna visa upp certifikat på t ex inköpta småplantor. Ett exemplar av alla utskrivna certifikat arkiveras centralt i 10 år.

Vid markbesiktning av anlagda planteringar kontrolleras bl a att levererade växter motsvarar växtförteckningen. Besiktningsmannen ska då även kontrollera att det medföljer E-plantcertifikat på de E-plantor som levererats.

Begär alltid E-plantcertifikat då du köper E-plantor i parti!

Det finns två olika utseenden på E-plantcertifikaten. De kan både vara ifyllda för hand eller vara datautskrifter.